Tin tức & sự kiện

NOTICE TO ALL EMPLOYEES

NOTICE TO ALL EMPLOYEES

NOTICE TO ALL EMPLOYEES

As we enter the cold and flu season, the management wants to remind all employees to wash their hands after using the restroom and before returning to work. This is especially important for cooks, waiters and waitresses. As most of you are aware, germs, viruses, and bacteria are passed on mainly through hand cleanliness are our number one priority. This policy will be strictly enforced. Thank you for your attention in this matter.

The management

Bird

 

Các tin khác

THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN MÃ CTCP SONADEZI CHÂU ĐỨC

Bàn viết dựa trên đánh giá mới nhất về chứng khoán theo VCSC trình bày

CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Trên thị trường chứng khoán có nhiều loại chủ thể khác nhau: Họ bán hoặc mua chứng khoán, hoặc chỉ làm trung gian môi giới cho hai bên mua bán để hưởng hoa hồng. Bên cạnh đó còn có các chủ thể là nhà nước, người tổ chức thị..

Xưởng may áo thun tại Vĩnh Lộc

Minh Gia Huy chuyên may áo thun có cổ tại Vĩnh Lộc

HEATHCLIFFE SPORTS CENTER ANNUAL GENERAL MEETING AND MEMO

Heathcliffe Sports Center Annual General Meeting and Memo

QUESTIONS 8 THROUGH 11

QUESTIONS 8 THROUGH 11

SHORT EMAIL

Questions 4 through 7

CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS

UNIT 12: CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS

VOICE

UNIT 11: VOICE