Tin tức & sự kiện

SHORT EMAIL

Questions 4 through 7

This is just a short email

Dear Mr.Thompson,

This is just a short email to update you on your medical test results from your physical examination on January 10th. Our records show that you took a blood pressure test. Your test this time showed that your blood pressure is doing quite well for a man your age. I am very pleased to note that your blood pressure is much lower than it was last time. It seens that the medication you have been taking is working well. Unfortunately, we do not have a record of the name of your medication on file. Can you remember the name of the medication that you are taking ? If you could send an email to my nurse with the name of the medicine, that would be very helpful to us. His email address is medcenter05@huxley.com

Also, there is a note in your file stating that you want your medical test results sent to your insurance company. Which department do you want them sent to ? Please let us know as soon as possible.

Ragards, 

Dr. Huxley

owl

 

 

Các tin khác

THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN MÃ CTCP SONADEZI CHÂU ĐỨC

Bàn viết dựa trên đánh giá mới nhất về chứng khoán theo VCSC trình bày

CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Trên thị trường chứng khoán có nhiều loại chủ thể khác nhau: Họ bán hoặc mua chứng khoán, hoặc chỉ làm trung gian môi giới cho hai bên mua bán để hưởng hoa hồng. Bên cạnh đó còn có các chủ thể là nhà nước, người tổ chức thị..

Xưởng may áo thun tại Vĩnh Lộc

Minh Gia Huy chuyên may áo thun có cổ tại Vĩnh Lộc

HEATHCLIFFE SPORTS CENTER ANNUAL GENERAL MEETING AND MEMO

Heathcliffe Sports Center Annual General Meeting and Memo

QUESTIONS 8 THROUGH 11

QUESTIONS 8 THROUGH 11

NOTICE TO ALL EMPLOYEES

NOTICE TO ALL EMPLOYEES

CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS

UNIT 12: CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS

VOICE

UNIT 11: VOICE