• Xưởng in túi vải bố

  • Mã sản phẩm: 22
  • Giá : Liên Hệ
  • Minh Gia Huy chuyên may và in túi vải bố theo yêu cầu của khách hàng.
Thông tin sản phẩm

XƯỞNG IN TÚI VẢI BỐ 

Trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách thiết lập chuyền may sao cho phù hợp với nhu cầu :

1. Các yêu cầu khi phân công lao động

Khi phân công lao động cho từng lao động do tính chất của công đoạn may có những nguyên công được ghép bới một hoặc có thể nhiều công đoạn con để thực hiện 

Việc phân công phải đảm bảo không bị úng chuyền, tắc chuyền, đảm bảo thời gian sản xuất, chất lượng sản phẩm đúng theo qui định.

Tối đa chuyên môn hóa, tạo điều kiện phát huy hết khả năng của người lao động. Công việc được giao có thời gian chế tạo bằng hoặc xấp xỉ so với nhịp điệu của chuyền may.

Các bước trong công việc phải bằng bậc thợ hoặc tương đương trong trường hợp không thể ghép như trên thì ta chọn bậc thợ liền kề ( Bậc 2 ghép với bậc 3, bậc 3 ghép với bậc 4). Thực tế cho thấy nếu công đoạn đòi hỏi bậc thợ cao lại được đảm trách bởi công nhân có tay nghề thấp thì tương đương với chất lượng sản phẩm không đảm bảo. Trong trường hợp ngược lại sẽ loãng phí việc sử dụng lao động và trả lương cho công nhân.

Phải cung đặc tính công nghệ như cùng đường may, cùng chủng loại máy, đồ gá hoặc các bước công nghệ bằng tay liên tiếp trong cùng một cụm chi tiết hay lắp ráp

Điều kiện chuyên môn hóa đến mức tối đa.

Phù hợp với tay nghề công nhân

Bám sát sơ đồ lắp ráp

2. Một số vấn đề cần chú ý khi phân công lao động

Phân công lao động cần sử dụng sơ đồ nhánh cây. Các công đoạn mang tính chất liên tục cần ưu tiên trong phân công lao động

Ví dụ: Công đoạn may ráp và diễu có thể phân công cho một người thực hiện

Trong thực tế khi phân công lao động ta cần quan tâm tới sức khỏe, tâm lý của người công nhân trong sản xuất và tình trạng máy móc của nhà xưởng để có thể đảm bảo phân công trên lý thuyết đảm bảo vào thực tế.

Nếu tại vị trí làm việc sức khỏe của công nhân không tốt và máy móc hay hư hỏng thì phân công lao động hệ số công nhân có xu hướng làm tròn lên. Trong trường hợp ngược lại thì hệ số công nhân có thể làm tròn xuống. Số lượng công nhân trên lý thuyết có thể sai lệch so với số lượng công nhân trên thực tế, sự sai lệch trong việc phân công lao động là 10%.

Xác định nhịp điệu dây chuyền, số lượng lao động và thiết bị tham gia vào quá trình sản xuất. Ghép các bước công việc trong từng cụm, lập bảng và biểu đồ phân công lao động.

3. Các bước hoàn thành để phân công lao động

1. Tính nhịp điệu sản xuất của dây chuyền

Là khoảng thời gian mà công nhân phải bỏ ra để hoàn thành một sản phẩm

Nhịp điệu sản xuất =Thời gian trên sản phẩm/ Số lượng công nhân

Là điểm chuẩn để ta cần xác định cho các vị trí

t=Tc/M=TcxThk/P

t: Nhịp điệu sản xuất

Tc: Thời gian kéo dài

M: Công nhân

Thk: Thời gian cần thiết để thiết kế và gia công đơn hàng ( Thời gian qui định hoàn thành đơn hàng) 

Khi công xuất của dây chuyền cho bởi số lượng của công nhân thì nhịp điệu của dây chuyền được tính bới công thức t=Tsp/N (S)

N: Tổng số lượng lao động

Tsp: Tổng thời gian gia công sản phẩm

4. Tính số lượng công nhân và thiết bị tham gia vào sản xuất

a. Tổng số lượng công nhân

N = Nsx + Nql + Nkt + Nth

N: Tổng số công nhân

Nsx: Công nhân sản xuất trực tiếp

Nql: Số lượng quản lý

Nkt: Số lao động kỹ thuật

Nth: Số nhân viên thu hóa

b. Lượng công nhân tham gia trực tiếp vào sản xuất

Có 3 cách tính

Cách 1: Ta có công thức tính

Nsx = Tsp/t

Nsx: Lượng công nhân tham gia sản xuất trực tiếp

Tsp: Tổng thời gian gia công 1 sản phẩm

t: Nhịp điệu dây chuyền

Cách 2: Căn cứ vào kiểu dây chuyền đã chọn và mức độ mã hàng để xác định mức độ công nhân một cách tương đối.

Cách 3: Thông qua mặt bằng diện tích nhà xưởng

Nsx = S/ S1lđ

S: Tổng diện tích nhà xưởng

S1lđ: Diện tích cần thiết cho 1 lao động

4m2/1lđ : Với quần áo nhẹ

4,5 - 5 m2/1lđ: Với quần áo khoát ngoài

c. Tính tổng số lao động sử dụng trang thiết bị

Ni = Ti/t

Ni: Số lao động trực tiếp sử dụng trên trang thiết bị

Ti: Tổng thời gian lao động trên trang thiết bị

t: Nhịp điệu của dây chuyền

VD: N1k = T1k/t

      Nvs = Tvs/t

Nếu số lao động không tròn thì ta làm tròn

Ta có công thức : | ( ti - t )/t | x 100%

- Nếu >= 10% thì ta làm tròn giảm

- Nếu =< 10% thì ta làm tròn tăng

Số lượng thiết bị được xác định dựa vào số lượng lao động tương ứng với số lượng trang thiết bị cần dùng

ti = Ti/Ni (Chọn)

5. Ghép các bước thiết bị trong từng cụm

Ưu tiên ghép các bước trong từng cụm với nhau

Tất cả các công đoạn chưa được phân công trong cụm có thể tiến hành ghép các cụm khác nhau.

Công việc được giao có thời gian chế tạo bằng hoặc xấp xỉ nhịp điệu sản xuất của dây chuyền với thời gian

Ttc = (0.9/1.15)xt

Ttc là thời gian của một nguyên công tổ chức, là thời gian thực hiện các nguyên công phân cho 1 lao động.

t: Nhịp điệu của dây chuyền

Khi khách hàng đặt in túi vải bố các cơ sở và nhà gia công cũng phân chia các công đoạn cụ thể và chi tiết cho công nhân may và triển khai trong thời gian nhanh nhất. Xưởng sản xuất túi vải canvas hay vải bố thường đi kèm với sản xuất túi vải không dệt.

Sản phẩm khác

IN LOGO TÚI VẢI

Giá: Liên hệ

Túi vải canvas

Giá: Liên hệ

Vải bố canvas

Giá: Liên hệ

Đăng ký đặt hàng