Tin tức & sự kiện

Hướng dẫn chi tiết ngành may mặc

Các bài viết của MINH GIA HUY mình chủ yếu tập trung viết các bài hướng dẫn cho các bạn xử lý, sử dụng các máy móc và nguyên phụ liệu đúng với kỹ thuật của nó. Đồng thời hướng dẫn các bạn may, sửa máy trong quá trình sử dụng